Meldte fra om brann i leilighet

Men det viste seg kun å være os fra komfyren som oppstod under matlaging.