• Roy Steffensen (Frp) langer igjen ut mot Geir Pollestad (Sp) for Rogfast-regnestykket. Lars Idar Waage

Bom fast om Rogfast

Svaret på hva statens pengebidrag til Rogfast er sender Frp og Sp igjen dypt ned i skyttergravene.