• Det går kun 10 minutter fra laksen sløyes til den ligger ferdig pakket i kasser med 7 kilo is. Daglig fylles 12.000 kasser med fisk og lastes om bord i vogntog. Tor Inge Jøssang

Fire år siden forrige skadefravær

De ansatte på Ryfisk har fylt 11.111 vogntog med oppdrettslaks uten at det har skjedd en eneste alvorlig skade.