• SVs gruppeleder Eilef A. Meland (i midten med skjegg). Til høyre SV-erne Marcela Molina og Eirik Faret Sakariassen. Til venstre Torfinn Ingeborgrud fra Miljøpartiet de grønne. Jonas Haarr Friestad

Sviende kritikk av bybanestyring

"En stor skam", "skandale", "grovt"; representanter fra flere partier brukte skarpe ord både om pengebruk og blanding av fag og politikk da rapporten om Bybanekontoret var oppe til debatt i Stavanger bystyre i går.