Er Bekkeheien staden for jærpolitiet?

Tidlegare Hå-ordførar kapra i si tid ambulansen til Hå. Vil noverande ordførar sikra Hå politiet?