• Hanne May Helvig Hetland (35) ved Hanadalen legesenter, har etterlyst en plan for legedekningen i Sandnes. Nå vil ordføreren opprette et nytt kontor i sentrum som skal stå klar til nye leger. Pål Christensen

Sandnes vil skaffe legekontor

Går det som ordføreren vil, oppretter kommunen et nytt kontor i sentrum som kan være utleiekontor for nye leger som etablerer seg i Sandnes.