Time sa ja til privat barnehage

Time kyrkjelege fellesråd får likevel bygge ny, privat barnehage med 120 plasser på Bryne.