• Dette er brutypen som vegvesenet mener vil egne seg best over Boknafjorden. Brua kan bygges over store flytende konstruksjoner som for- ankres i havbunnen. illustrasjon : statens vegvesen

Her kan verdens lengste flytebru komme

E39 mellom Stavanger og Bergen kan bli lagt over Boknafjorden på verdens lengste flytebru. Foreløpige undersøkelser fra Statens vegvesen viser nemlig at det kan være teknologisk mulig å bygge bru i stedet for tunnel over fjorden som deler Rogaland. Prislappen erikke klar.