• Jon Arild Svendsen er bussjåfør og klubbleder i Rogaland Transportarbeiderforbund hos Boreal Transport.

3000 kroner i bot hver gang bussen er for sein

En avtale mellom Kolumbus og sjåførenes arbeidsgiver Boreal innebærer at en lang rekke forhold fører til bøter. Blir bussen forsinket av køene, er boten 3000 kroner. Melder ikke sjåføren fra om forsinkelsen, dobles boten til 6000.