• SA-B++r++y-002.jpg

Kleppa tilbakeviser bru-kritikk

— Det er Rogfast, E39 sørover, E134 og selvsagt kollektivløsning på Nord-Jæren som nå er viktige for Rogaland, uttaler Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).