Vil ha Kampen-kommisjon

Fremskrittspartiet mener det må en bredt sammensatt ekspertgruppe til for å finne ut hva som gikk galt da Jonny Risvik ble torturert til døde i sin egen leilighet på Kampen.

I dag skal Levekårsstyret i Stavanger behandle Kampen-saken. Fremskrittspartiets gruppeleder i Stavanger, Sissel Stenberg (i forgrunnen), vil ha politikerkollegene med på å nedsette en egen granskningskommisjon med utvidet mandat for å finne ut om kommunen kunne opptrådt annerledes i tiden før Jonny André Risvik (28) ble mishandlet til døde i sin egen leilighet. Bildet er tatt under et møte i Arbeidsutvalget for Levekårstyret i forrige uke, da kommunaldirektør Per Haarr (nr, 2 f.h.) og levekårssjef Marit Bore (t.h) fortalte om sitt arbeid med Kampen-saken etter Aftenbladets artikkelserie. T. v Sahfana Ali Mubarak (Ap) og leder av levekårsstyret, Kåre Reiten (H). Foto: Fredrik Refvem

  • Thomas Ergo
    Journalist
Publisert: Publisert:

- Det blir lite troverdig<strong> </strong>hvis kommunen selv skal gjennomføre en intern granskning av sin egen rolle i Kampen-saken nå, sier Alice Kjellevold, én av landets fremste eksperter på rettssikkerhet og helse- og sosialtjenester i Kommune-Norge. Foto: Lars Idar Waage

iconDenne artikkelen er over syv år gammel

I dag vil Frps gruppeleder Sissel Stenberg be politikerkollegene i Levekårsstyret være med på nedsette en ekstern undersøkelseskommisjon med mandat om å undersøke alle sider av den tre år gamle tragedien.

— Kommunen bør ikke ha noe å frykte ved en slik granskning. Målet her må være å avdekke hva som gikk galt og lære av det. Jeg vet at det er flere pårørende som ikke vil få ro ved dersom det ikke blir en annen gjennomgang enn en tilsynssak i regi av Fylkesmannen, sier Stenberg.

Stenberg får støtte fra flere eksperter i at en tradisjonell tilsynssak i regi av Fylkesmannen, slik andre politikere og administrasjonen selv har lansert som en mulighet, ikke vil avdekke alt rundt Jonnys tragedie.

— Fylkesmannens tilsyn er et lovlighetstilsyn. Det betyr at Fylkesmannen skal prøve om kommunen har oppfylt sine plikter etter helse- og omsorgstjenesteloven. Spørsmålet om et slikt tilsyn er tilstrekkelig for å få belyst saken på en god og grundig måte. Eller tenker kommunen å gi Fylkesmannen et utvidet mandat, spør førsteamanuensis Alice Kjellevold ved Universitetet i Stavanger.

Kritisk

Hun er én av landets fremste eksperter på rettssikkerhet og kommunenes helse- og sosialtjenester. Nylig ble hun utnevnt som medlem av regjeringens offentlige utvalg som skal se på prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

Kjellevold er kritisk til at ikke Fylkesmannen på eget initiativ har opprettet tilsynssak etter Kampen-tragedien for lenge siden.

Professor Ove Njå ved Universitetet i Stavanger fastslår at saken egner seg godt for en bredt sammensatt ekspertgruppe.

— Når kommunen nå vurderer å henstille om tilsyn fra Fylkesmannen, virker det på meg som om de ber om en gratis konsulenttjeneste. Det er ikke slik systemet fungerer. Fylkesmannen skal selv fatte avgjørelser om hvorvidt de vil gå inn i konkrete saker eller ikke. Dessuten skal Fylkesmannen undersøke om det har vært svikt i forhold til krav i lovgivningen, verken mer eller mindre. Det er kommunens ansvar å sørge for virksomme kvalitets- og læringsprosesser. For meg synes denne saken å ha svært viktige spørsmål ved seg, sier Njå. Han er professor i samfunnsberedskap ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger, medforfatter av boka Samfunnssikkerhet, og som de siste årene har forsket på ulykkesgranskinger og læring.

Saksfremlegg

Leder av Norsk forbund for utviklingshemmede, Jens Petter Gitlesen, er enig med de to forskerne.

— Tilsynet på helse- og omsorgsfeltet er spesielt svakt fordi det kommunale selvstyret på feltet står spesielt sterkt. Derfor kan tilsynsmyndighetene vanskelig gi meningsfulle råd til kommunen om hvordan en kan forbedre kvaliteten i tjenestene og hindre lignende episoder som i Kampen-saken, mener Gitlesen.

Administrasjonen i Stavanger kommune har etter Aftenbladets artikkelserie om Kampen-saken utarbeidet et saksfremlegg om sitt arbeid med denne saken. Dette skal behandles på møtet i Levekårsstyret i dag. Njå, Gitlesen og Kjellevold har lest saksfremlegget. De tre mener gjennomgangen er tynn.

— Saksfremlegget er tilnærmet innholdsløst når det gjelder de to overordnede spørsmålene, som er om kommunen kunne gjort noe annerledes i forkant av tragedien og hvilke systematiske tiltak kommunen kan iverksette for å forhindre at lignende saker skjer igjen, sier Gitlesen.

— Skulle kommunen ha ønsket en fullstendig gjennomgang av sin egen rolle gjennom denne saken, kunne man forventet at de forsøkte å få frem faktainformasjon om saken, knytte denne opp mot sine ressurser, rutiner, arbeidspraksis, kompetanse, tiltaksmuligheter og så videre. Gitt det materialet jeg har sett, har ikke kommunen gjort en grundig undersøkelse innenfor sine muligheter, sier Njå.

Publisert:
  1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

  1. Viking holdt nullen mot Djerv

  2. Derfor bør du tenke deg om to ganger før du hopper i sjøen like etter at det har regnet

  3. Ser du hva sauen har i munnen? - Bonden ble veldig glad da vi ringte

  4. Henter gammel kjenning fra toppfotballen

  5. Lokker med gratis pizza til briter som vil la seg vaksinere

  6. Han var det største talentet verden hadde sett på mange år. Så startet problemene