Åpner for mer tvang overfor de farlige

Helseminister Jonas Gahr Støre beklager at Stavanger kommunes bekymringsmelding er blitt liggende i to år. Nå åpner han for at Kommune-Norge får økt mulighet til å bruke tvang overfor farlige personer.

Helseminister Jonas Gahr Støre beklager at Stavanger kommune fortsatt ikke har fått svar på sin bekymringsmelding, mer enn to år etter at de ba om råd for hjelp til å håndtere en bruker de anser som livsfarlig. Da Aftenbladet konfronterte statsråden under et besøk på Stavanger Universitetssjukehus i går, lovet han at en tilbakemelding ikke er langt unna. Foto: Jon Ingemundsen

 • Thomas Ergo. Hans Petter Aass
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Det er uakseptabelt at brevet har ligget så lenge i Helsedepartementet. Det må jeg bare gi en full beklagelse for. Brevet kom inn lenge før min tid. Og jeg må ta en grundig gjennomgang av rutiner for å se hvorfor det ble liggende. Nå er det sendt til behandling i Helsedirektoratet, og jeg vil forsikre meg om at Stavanger kommune skal om kort tid få et grundig svar på sin bekymringsmelding, sier Jonas Gahr Støre til Aftenbladet.

— Er det akseptabelt at en kommune sier: «Stat, vi kommer til kort. Nå kan det skje et drap»?

- Sterke ord

— Jeg tar kommunen på alvor og ser på det som en genuin bekymring. Hvorvidt det er en riktig og balansert framstilling av trusselen, kan ikke jeg gjøre meg til dommer over. Men det er sterke ord. Og de kommer fra en kommune som er blant kommunene med flest og mest mangfoldige ressurser og tjenester tilgjengelig for å håndtere mennesker med store behov, sier Støre.

Les også

Ble varslet om frykt for drap i 2011

Støre sier at han har møtt liknende tilfeller i møte med andre kommuner og bydeler, og sier at dette må gjennomgås grundig. Han viser til at han og justisminister Grete Faremo i januar nedsatte et utvalg, ledet av Georg Fredrik Rieber-Mohn som skal se på straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. Støre sier utvalget også skal avklare ansvarsforholdet mellom strafferettspleien og helsevesenet, stilt over pasienter som anses farlige.

— Det er åpenbart at en del personer med psykiske lidelser og som anses som farlige, i dag kan falle mellom to stoler. De er under helsevesenets ansvar. Men har helsevesenet hjemler og virkemidler til å ta ansvar på en forsvarlig måte, slik at sikkerheten til både ansatte og lokalsamfunn ivaretas? Har strafferettspleien eller helsepleien ansvaret? Utvalget skal bidra til bedre svar på vanskelige spørsmål, og vil være ferdige om ett år, sier Støre.

Forholdsregler

Støre er generelt opptatt av å redusere tvangsbruken i helsevesenet og kommunene, og har bedt om 5 prosent reduksjon i tvangstiltak i spesialisthelsetjenesten i 2013. Han sier samtidig at han ikke er prinsipielt mot all tvang. Overfor Aftenbladet åpner han for at Kommune-Norge kan få økte muligheter til å benytte tvang, nettopp på grunn av utfordringer som de Stavanger kommune peker på.

— Denne og en del andre saker gjør oss oppmerksom på betydningen av klarere retningslinjer. Og jeg utelukker ikke i at det bør resultere i at kommunene bør få mulighet til å i større grad ta forholdsregler når det foreligger det man oppfatter som en reell trussel. Jeg vil ikke utelukke at kommunene vil få større mulighet til tvang, eller at de kan sikre seg mot at mennesker som ansees som farlige ikke blir en trussel mot andre og seg selv, sier Støre.

— Jeg erkjenner at i mange kommuner kan det oppstå ressursutfordringer i forhold til å håndtere personer som antas å være farlige. Det gjelder særlig små kommuner med begrensede ressurser, sier Støre.

Tar til etterretning

Aftenbladet leser opp setningen der Stavanger kommune advarer om at det trolig må en alvorlig kriminell handling til - i verste fall drap - før de kan sette inn nødvendige tiltak overfor personen som er utgangspunkt for bekymringsmeldingen.

— Det er en sterk setning som jeg tar til etterretning, men ikke kan kvalitetssikre, for jeg kjenner ikke saken. Det er som sagt uakseptabelt at Stavanger har måttet vente på svar i to år. Men det er heller ikke slik at kommunen ved å sende dette brevet kan frasi seg ansvaret til departementet. Det er kommunen som har ansvaret, og jeg legger til grunn at de gjør det som er mulig og nødvendig for å håndtere situasjonen.

Han understreker også at politiet ved frykt for en nærstående kriminell handling har anledning til å gripe inn.

— Jeg vil understreke at det ikke er belegg for å hevde at mennesker med psykiske vansker er farligere enn andre. Vi må være nøye med å respektere deres grunnleggende menneskerettigheter.

Man må heller ikke konkludere for lett med at tvang er løsningen for å rydde unna problemer knyttet til brukere med psykiske vansker eller en utviklingshemming. Dette er mennesker med samme grunnleggende rettigheter som alle andre.

— Kan vansker knyttet til å bruke tvang bli en hvilepute for ikke å gripe inn overfor hjelpetrengende?

— Det har jeg ikke grunnlag for å si, men slik bør det i tilfelle ikke være, sier Jonas Gahr Støre.

Les også

 1. Kommunen må granske seg selv etter Kampen-saken

 2. - Kunne avverget tragedien

 3. Jonnys siste uker

 4. Jonnys sjanser

 5. Sterk serie i Aftenbladet

Publisert:
 1. Stavanger

Mest lest akkurat nå

 1. Rykker på melding om røyk i bygning på Sola

 2. Fanget meteoren på film i Sandnes

 3. Jeg går ut med en yngre mann, men kritikerne står i kø. Jeg har til gode å høre noen si, dette må være koselig for deg

 4. Politibil under utrykning kolliderte med ATV: Spesialenheten henlegger saken

 5. Møter gamle lagkamerater: – Vil vise at Viking tok feil

 6. Meteorekspert: – Utvilsomt en sjanse for å finne meteoren