Forsand-nei til Ryfast

Forsand sier nei til finansieringsplanen for Ryfast og håper på å bli hørt i Oslo.