• Her i tredje etasje på gamle Stavanger sykehus skal lokalmedisinsk senter ligge. I oktober flytter Frisklivssentralen inn. Den skal ledes av Kristine Kårstad Skjøthaug. Carina Johansen

Det ordner seg for lokalmedisinsk senter

Gladnyhet: Lokalmedisinsk senter i Stavanger får flytte inn i Gamle Stavanger sykehus likevel.