• Rolf Birkeland, formann i Kvidalandstølen hytteforening, skulle helst ha vært vindmøllene foruten. Hytteforeningen vil jobbe for å få trukket den fremste rekka i vest lenger inn på fjellet. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Hytteeiere på Gilja krever erstatning

Hytteeierne var overbevist om at Gilja vindkraftverk ikke ville få konsesjon til å sette opp vindmøller. Blir konsesjonen endelig, vil de kreve erstatning eller innløsing av eiendommer.