Kirke-påsken er ikke avlyst, den er digital!

De aller fleste kirkene er helt stengt i påsken, men det betyr ikke at folk blir snytt for gudstjenester i høytiden. En rekke menigheter strømmer preken og salmesang på nett. Noen inviterer også til drive in-gudstjeneste.

Publisert: Publisert:

Marius Handegard Økland, sokneprest i Vardeneset menighet og Marthe Østerud Primstad, sokneprest i Kampen menighet, var prester under gudstjenesten 1. påskedag.

 • Camilla Bjørheim
  Journalist
iconDenne artikkelen er 87 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

For første gang siden middelalderen blir det ikke åpne gudstjenester i kirkene i Stavanger bispedømme denne påsken.

– Jeg tror vi skal klare å få fram påskebudskapet likevel, og jeg håper vi kan frydes over livet på første påskedag selv om vi ikke får være sammen, sier Torhild Viste, sokneprest i Bekkefaret menighet i Stavanger.

Hun trekker i trådene når kirkene i Stavanger samarbeider om å produsere tre gudstjenester som skal strømmes på nett. Prester, organister og frivillige fra flere menigheter skal delta.

Stengte kirker har fått kreativiteten til å blomstre hos menigheter i hele bispedømmet.

SE GUDSTJENESTENE FRA SKJÆRTORSDAG OG LANGFREDAG:

All aktivitet, bortsett fra begravelser, har blitt avlyst de siste ukene. Men folk har likevel samlet seg i digitale, kirkelige fellesskap. Det skal det legges til rette for også i påsken.

I Stavanger samarbeider altså menighetene om å produsere tre høymesser.

Klokken 17 på helligdagene

Gudstjenestene skal finne sted i Vardeneset kirke klokken 17.00 skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. Tidspunktet er valgt for å unngå å konkurrere med de nasjonale gudstjenestene som sendes på NRK radio og TV.

– Vi støtter opp om de store, nasjonale sendingene. Samtidig ønsker vi å tilby gudstjenester med et lokalt tilsnitt for folk som savner å gå til gudstjeneste i sin menighet, sier Viste.

 • Lenker til gudstjenestene i påsken blir lagt ut på hjemmesiden og på Facebook-siden til Stavanger bispedømme.
 • Aftenbladet kommer også til å strømme de tre gudstjenestene.

Gudstjenestene blir gjennomført uten folk i kirkebenkene og vil vare om lag 35 minutter. Vardeneset kirke er valgt fordi menigheten har det tekniske utstyr som er trengs, samt har flere frivillige med nødvendig kompetanse.

– Det blir ganske proffe produksjoner, med fire kamera, og vi gjør oss nå nyttige erfaringer for framtiden. Jeg tror på økt etterspørsel etter gudstjenester på nett også når den akutte koronasituasjonen er over, sier kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kirkelige fellesråd Andreas Borge Håmsø.

Han står for mye av den tekniske innsatsen.

Torhild Viste, sokneprest i Bekkefaret, og Marius Handegard Økland, sokneprest i Vardeneset, er to av flere Stavanger-prester som skal forkynne i de tre gudstjenestene som skal strømmes fra Vardeneset kirke i påsken. Bak ett av totalt fire kamera står Andreas Borge Håmsø. Foto: Kristian Jacobsen

Preker på festdagen

– Vi forsøker å få med så mange prester som mulig, innenfor de gjeldende regler for smittevern, slik at mange får en opplevelse av å være i sin kirke. Jeg skal delta første påskedag, sier Marius Handegard Økland, sokneprest i Vardeneset menighet.

Første påskedag er kirkens store festdag og påskens høydepunkt. I år er bakteppe at koronaviruset har ført til krisetilstander i land over hele verden.

– Håp er noe av det viktigste kirken kan formidle. Målet mitt er at kirkens budskap skal oppleves som ekstra godt i den tiden vi er i nå. Første påskedag seirer livet, og kjærligheten viser seg å være det sterkeste av alt. Kanskje vil dette budskapet gi litt ekstra gjenklang i menneskers liv akkurat nå. Jeg håper det, sier Økland.

Kirkene i Stavanger samarbeider i påsken om å produsere gudstjenester som skal strømmes på nett. Torhild Viste, sokneprest i Bekkefaret, og Marius Handegard Økland, sokneprest i Vardeneset, er to av flere Stavanger-prester som deltar. Bak kameraet står Andreas Borge Håmsø. Foto: Kristian Jacobsen

Tekstlesing fra mange stuer

– Påskeuken er en dramatisk uke, og vi følger pasjonshistorien. Samtidig må vi dette året droppe nattverd på skjærtorsdag, som vanligvis er dagen for å feire innstiftelsen av nattverden, sier Torhild Viste, sokneprest i Bekkefaret menighet.

Langfredag skal to kapitler av Jesu lidelseshistorie leses opp i gudstjenesten. Målet er at flere personer skal delta i tekstlesingen – og da fra egne stuer. Flere klipp skal så sys sammen og vises i gudstjenesten som strømmes.

 • Lenker til gudstjenestene i påsken blir lagt ut på hjemmesiden og på Facebook-siden til Stavanger bispedømme.
 • Aftenbladet kommer også til å strømme de tre gudstjenestene.

Drive in i Tananger

I Tananger i Sola har de også et tilbud for dem som gjerne vil ut av stua for å gå på gudstjeneste; drive in-gudstjeneste foran Tananger kirke.

– I disse tider må vi finne nye måter å være kirke på, sier sokneprest Just Salvesen.

– Det blir ganske proffe produksjoner, og vi gjør oss nå nyttige erfaringer for framtiden, sier kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kirkelige fellesråd Andreas Borge Håmsø. Han skal står bak kamera når prestene Torhild Viste og Marius Handegard Økland forkynner påskebudskapet fra Vardeneset kirke. Foto: Kristian Jacobsen

Første påskedag klokken 11 skal parkeringsvakter ordne bilrekkene foran kirken. Salvesen skal preke, med seg får han en organist på elektrisk piano og et par forsangere.

– Vi har gode høyttaler, så lyden skal være god. Frivillige ungdommer bli med og rigger lys og lyd. Vi håper folk kan finne et fellesskap og være med å synge påskesalmene. Påskens budskap er det samme, men bakteppet er et annet i år. Kanskje er påskebudskapet viktigere enn noen gang. Dette er en tid for å løfte fram håpet, sier Salvesen.

Også ved Tasta kirke blir det drive in-gudstjeneste. Se oversikt i bunn av saken.

Sokneprest i Tananger menighet Just Salvesen inviterer til Drive in-gudstjeneste utenfor Tananger kirke Foto: Jon Ingemundsen

Kirken viktig i tøffe tider

Prost i Ytre Stavanger prosti Tor Magne Nesvik forteller nettopp om stor interesse for kirken de siste ukene.

– Vi vet at når livet er tøffere enn normalt, er kirken viktig for folk. Mange følger med på det menighetene gjør tilgjengelig på sine hjemmesider og på Facebook, sier Nesvik.

Strømming av gudstjenester i Stavanger i påskeuken er bare en bitte liten del av det som foregår i bispedømmet. Mange gudstjenester har allerede blitt strømmet, men også mindre tiltak som tekstlesing, andakter, ord for dagen og musikk har blitt gjort tilgjengelig på nett.

– Vi får mye respons på at dette fungerer og er relevant – også for mange av dem som ikke vanligvis kommer til gudstjeneste. Vi når bredere ut når vi deler kirkens budskap på nett, sier Nesvik.

Samtidig er prosten bevisst på at enkelte kirkegjengerne ikke har tilgang til det digitale budskapet. Særlig gjelder det mange eldre.

– Kirken jobber nå etter to hovedspor. Det ene er å gjøre kirkens budskap tilgjengelig digitalt. Det andre, som er vel så viktig, men foregår mer i det stille, er å bruke telefonen. Vi oppfordrer ansatte og frivillige til å ringe dem vi vet ikke får så mange telefoner. Kirken deltar på dugnaden om å holde oss vekke fra hverandre, men samtidig skal vi bry oss om hverandre, sier Nesvik.

OVERSIKT: Digitale gudstjenester fra Rogaland

(Finn lenker til gudstjenestene på menighetens hjemmesider eller på Facebook)

Skjærtorsdag:

 • 17:00: Gudstjeneste fra Vardeneset kirke (Strømmes på Aftenbladet.no)
 • 19:00: Skjærtorsdagssamling fra Nærbø kyrkje
 • 19.00 Høytidsgudstjeneste fra Hana kirke
 • 19:00: Gudstjeneste fra Sandeid kirke i Vindafjord

Nærbø kyrkje strømmer flere gudstjenester i påsken. Foto: Geir Sveen

Langfredag:

 • 11:00 Gudstjeneste fra Bjerkreim kyrkje
 • 11.00 Høytidsgudstjeneste fra Hana kirke
 • 11:00: Vikedal kirke
 • 19:00: Frøyland og Orstad kyrkjelyd
 • 17:00: Gudstjeneste fra Vardeneset kirke. Korsvandring i Stavanger sentrum sendes fra 16.30. (Strømmes på Aftenbladet.no)

Årets korsvandring blir med færre deltagere og publikum bes følge vandringen på nett. Foto: Fredrik Refvem

Påskenatt:

 • Påskenattsgudstjeneste fra kantorens stue på Talgje, på menighetens facebook-side.

1. Påskedag:

 • 10.30: Frøyland og Orstad kyrkjelyd
 • 11:00 Høytidsgudstjeneste fra Nærbø kyrkje
 • 11:00 Høytidsgudstjeneste fra Eigerøy kirke
 • 11.00 Høytidsgudstjeneste fra Hana kirke
 • 11:00 Høytidsgudstjeneste fra Hausken kirke
 • 11:00 Høytidsgudstjeneste fra Imsland kirke
 • 11:00 Høytidsgudstjeneste fra Bjerkreim kyrkje
 • 17:00 Høytidsgudstjeneste fra Vardeneset kirke (Strømmes på Aftenbladet.no)

Andre menigheter som sender gudstjenester (foreløpig ikke kunngjort tidspunkt, sjekk hjemmesider): Bogafjell, Bymenigheten Sandnes, Forsand, Strand og Jørpeland, Sauda.

Drive-in-gudstjenester:

 • Tasta kirke, 1. påskedag kl. 11.00.
 • Tananger kirke, 1. påskedag kl. 11.00.
 • Muligens også et tilbud i Randaberg.

Første påskedag bli det drive in-gudstjeneste utenfor Tananger kirke. Foto: Jonas Haarr Friestad

Åpne kirker:
Sandnes kirke og Forsand kirke har perioder med åpen kirke, innenfor rammene av kommunale smittevernregler.

Tananger kirke er åpen for lystenning mellom 18.00 og 20.00 hver dag mellom palmesøndag og 2. påskedag.

Andre tilbud:

En rekke menigheter har andre tilbud enn gudstjenester i påsken. Her gjelder det å følge med på menighetenes hjemmesider og Facebook-sider.

Publisert:

Korona-viruset

 1. De skulle egentlig til Portugal. Nå er de i stedet med på å redde sommeren for strand­hotellet på Sola

 2. – Naturen slår tilbake

 3. Engelske puber åpnet igjen: – Jeg kunne ikke vente

 4. Lege- og sykepleierkonflikt ved intensivavdelingen på SUS: - Uryddig og utydelig

 5. Kjæresten til Donald Trumps eldste sønn koronasmittet

 6. En person innlagt med korona på SUS

 1. Korona-viruset
 2. Stavanger
 3. Facebook
 4. Kirkens Bymisjon
 5. Stavanger bispedømme