• Folk på Kvernaland og Orstad må leve med dagens trafikk. Ingen vet når det her kan komme en ny omkjøringsvei. Jon Ingemundsen

Bom-nei på Jæren: Hva skjer nå?

Statens vegvesen fortsetter planleggingen for Tverrforbindelsen, det største prosjektet i det som skulle bli en ny bompakke på Jæren. Men planarbeidet stoppes for omkjøringsveien rundt Kvernaland og for fire felt forbi Bryne.