• Geir Morten Øvestad, leder av FNB Klepp, og 14 andre medlemmer melder seg ut av FNB. Årsaken er at FNB sentralt har opphevet lokallagets eksklusjon av Aina Larsen Grude. Geir Sveen

15 medlemmer i Klepp FNB trekker seg

KLEPP: 15 medlemmer i FNB Klepp melder seg ut av partiet etter at Aina Larsen Grude likevel ikke blir ekskludert fra FNB.