Seks slike små bygg skal gi et stort løft for Stavanger som by

Slik ser de ut, de seks nye torgbodene som skal stå fast på torget i Stavanger. Eva Gill, til venstre, og Ingvild Kverneland er to av de lokale produsentene som har gitt innspill til utformingen og som selv vil bruke de nye bodene. Foto: Geir Sveen

De er bare 2,5 kvadratmeter, men koster 250.000 kroner per stykk. Lørdag åpnes de nye torgbodene på torget i Stavanger.

Les hele saken med abonnement