• Slik ser de ut, de seks nye torgbodene som skal stå fast på torget i Stavanger. Eva Gill, til venstre, og Ingvild Kverneland er to av de lokale produsentene som har gitt innspill til utformingen og som selv vil bruke de nye bodene. Geir Sveen

Seks slike små bygg skal gi et stort løft for Stavanger som by

De er bare 2,5 kvadratmeter, men koster 250.000 kroner per stykk. Lørdag åpnes de nye torgbodene på torget i Stavanger.