Høyre og Ap i vikarstrid: Stavanger bruker millioner på vikarer

Stavanger kommune bruker stadig mer penger på vikarbyråer innen helse, skole og barnehage. Svaret er flere hele stillinger og en kommunal vikarordning, mener Ap. Det har vi prøvd før, svarer Høyre.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Fravær, overtid og ferie skaper behov for ekstra arbeidskraft - ofte i form av innleide vikarer. I 2018 brukte Stavanger kommune 11,49 millioner på å leie inn vikarer på sykehjem, samt 14,79 millioner for å hente inn ekstrahjelp i hjemmebaserte tjenester som hjemmesykepleie og hjemmehjelp - mer enn det dobbelte av utgiftene for 2017.

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stavanger, ønsker å tilby flere faste og hele stillinger i kommunen. I tillegg ønsker Ap å opprette en kommunal vikarordning.

– Dette har ikke vært prioritert høyt nok i Stavanger. Denne trenden med massiv økning av kostnader i innleie og høyt sykefravær, har fått utvikle seg over flere år. Det må langt mer kraftfulle tiltak til enn det Høyre-styret legger opp til, mener hun.

Færre nye ansikter

Nessa Nordtun mener at kommunen vil spare penger på en kommunal vikarordning.

– Kommunen sparer penger fordi det ikke er private bemanningsbyråer som sitter igjen med fortjenesten. Det er også viktig for brukerne at vi bruker de samme ansatte slik at de ikke må møte nye ansikter hver dag. Når brukerne får færre nye ansikter å forholde seg til, blir omsorgen bedre, mener hun.

Aftenbladet fortalte nylig historien om 74 år gamle Borgny Therese Opsahl som var dehydrert da hun døde av multiorgansvikt 18. juni.

John Peter Hernes, ordførerkandidat i Stavanger Høyre, mener Aps tanker er blitt prøvd tidligere uten å ha ønsket effekt.

– Vi testet ut kommunalt vikarpool fra 2006 til 2009, men det var ikke en suksess, så vi gikk bort fra det etter tre år. En kommunal vikarpool er noe som høres veldig bra ut, men det fungerte ikke godt nok. Vi må heller finne nye tiltak for å rekruttere folk til de stillingene som faktisk er opprettet, sier Hernes.

– Ikke mangel på stillinger

– Det er ikke mangel på stillinger som er problemet. Utfordringene innen blant annet sykepleie, er at stillingene som allerede er opprettet ikke blir besatt.

Stavanger kommune leier i dag inn sykepleiere fra vikarbyråer for å opprettholde forsvarlig drift. Dette skyldes i stor grad en utfordrende rekrutteringssituasjon.

Erlend Jordal (H), kommunalstyret for Levekår, sier at kommunen allerede har testet ut økt grunnbemanning i form av faste stillinger.

Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2019 - 2022, at det skal iverksettes et prøveprosjekt med økt grunnbemanning ved sykehjemmene Sunde og Rosendal. Med ansettelse av husassistenter fra januar 2019 til august 2020.

– Dette er et veldig spennene prosjekt. Det går ut på at sykepleierne skal få mer tid til omsorg og å være til stede for de som bor på sykehjemmet, i form av økt grunnbemanning. Så får vi se om det er sånn at økt grunnbemanning gir oss ønsket resultat, sier Jordal.

– Ikke godt nok

Nessa Nordtun mener at det er altfor lite satsing med tanke på dagens bemanningssituasjon.

– Å bevilge tre millioner til et prøveprosjekt er bra, men ikke nok for å løfte kvaliteten på omsorgen eller å få ned sykefraværet. Det de foreslår er rett og slett flaut når de tidligere har kuttet hele 17,5 millioner i året, sier hun.

Publisert: