Vardafjell vindpark: NVE vil ikke omgjøre vedtak etter klager

NVE var mandag på tilsyn i Vardafjellet vindkraftverk. Tilsynet var planlagt før dødsulykken i Tonstad vindpark i Sirdal seint lørdag kveld og har ikke noe med den å gjøre, får Aftenbladet opplyst i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Publisert: Publisert:

Den private veien opp til anleggsområdet der Vardafjellet vindkraftverk skal bygges, var fysisk stengt cirka 800 meter fra inngangen til selve anleggsområdet mandag. Jan Helge Vassbø, til venstre, fra Motvind sørvest var blant dem som demonstrerte. Foto: Jon Ingemundsen

 • Dag-Henrik Fosse
  Journalist
 • Jon Ingemundsen
  Fotojournalist

En finsk statsborger i 40-årene mistet livet i en arbeidsulykke i Tonstad vindpark i Sirdal.

NVE har behandlet klagene som direktoratet forstår som en begjæring om omgjøring av vedtakene, men ser ikke at klagene gir noe grunnlag for å omgjøre vedtak. Olje- og energidepartementet har det endelige ordet.

Les også

Her er vindkraft-anleggene

Ikke knyttet til ulykke

Mandag var NVE på tilsyn i Vardafjellet vindpark, som ifølge direktoratet er et ordinært oppfølgingsbesøk fra NVEs tilsyn, der det sjekker at arbeidet utføres i tråd med den gitte konsesjonen og de godkjente planene.

– Hvilket oppdrag skulle NVE utføre ved Vardafjellet vindkraftverk?

– Dette var en planlagt, ordinær kontroll, sier seksjonssjef for Miljøtilsynet, Øyvind Leirset i NVE til Aftenbladet.

Vardafjellet vindpark omtales også som Vardafjellet vindkraftverk. Utbyggingen skjer i regi av Nordisk Vindkraft.

– Har tilsynet kommet i stand som en følge av klagene som NVE har mottatt?

Aftenbladet har tidligere skrevet at det har vært klaget på vindkraftverket som er under utbygging på Vardafjellet (se nedenfor).

– Nei, klagene fra Sandnes kommune, naboer og fylket utføres etter egen plan og gjennomføres uavhengig av disse, sier seksjonssjefen.

NVE har vurdert klagene, og kan ikke se at noen av klagene gir grunnlag for omgjøring. Klagene er oversendt Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

– Når er det ventet at Olje- og energidepartementet vil ta stilling til anmodningen om utsettelse av utbyggingen?

– De er foreløpig ikke behandlet der, og vi vet ikke når svar fra departementet vil foreligge, sier han.

Klaget til NVE

Klager som er kommet til NVE:

Dette gjelder både Sandnes kommune og naboer til Vardafjellet vindkraftverk. Tidligere har også fylkesrådmannen bedt om ny konsekvensutredning av vindkraftverket. Nå svarer også Fylkesmannen det samme i sin høringsuttalelse.

– Fylkesmannen vurderer at det må gjennomføres en ny konsekvensutredning for Vardafjellet vindkraftverk. De endringene som er søkt om og godkjent etter gjeldende konsekvensutredning er gjennomført fører til et vesentlig endret risikobilde blant annet når det gjelder støy, skyggekast, iskast og kollisjonsrisiko for fugl, skriver Fylkesmannen.

Sandnes kommune har klaget på konsesjonsvedtak fra NVE og godkjenning av MTA-plan (Miljø- transport og anleggsplan) som kommunen mener må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil.

Stengte veien

En av grunneierne i området, Håkon Hetland sier han stengte veien til anleggsområdet mandag på eget initiativ, men i forståelse med utbygger Nordisk Vindkraft.

En traktor er plassert på tvers i veibanen som hindrer biler i å passere.

– Hvorfor er veien fysisk stengt?

– Tidligere hendelser viser at bilister tar lite hensyn. De kjører slik at de er en fare for unger som ferdes her, og noen setter også fra seg biler på steder der de er til hinder for gårdsdriften, sier grunneier Håkon Hetland.

Bare representanter for Sandnes kommune, NVE, entreprenører og utbygger fikk passere.

Motvind sørvest

Et titalls demonstranter fra aksjonsgruppen Motvind sørvest var møtt frem ved porten inn til vindkraftparken for å demonstrere mot utbyggingen.

– Hvilket budskap ønsket dere å formidle?

– Vi var oppe ved porten, men fikk ikke snakke med NVE. Vi ønsket å fortelle NVE at det ikke er for sent å snu, og at de må stoppe videre utbygging, sier Jan Helge Vassbø til Aftenbladet.

Han er leder i Motvind Sørvest.

Publisert:

Vardafjell-utbyggingen

 1. Sjå Vardafjell-utbygginga frå lufta: - Meir omfattande enn folk har trudd

 2. Her kjøres vind­tårnene til Vardafjell

 3. Retten stoppet ikke vindmølle­utbyggingen på Vardafjell: – Nå må de andre partiene våkne

 4. Vi fulgte rettssaken direkte

 5. – Rettssaken om Vardafjell skulle aldri ha funnet sted

 6. Vardafjell får godkjenning fra NVE

 1. Vardafjell-utbyggingen
 2. Sandnes kommune
 3. Olje- og energidepartementet
 4. Sandnes
 5. NVE