• På et sted må Tverrforbindelsen krysse Figgjoelva hvis den skal følge en sørlig trase fra Foss-Eikeland, i bakgrunnen. Men dette er også det viktigste gyteområdet for laksen og det strekket med en av de tetteste bestandene av elvemusling i vassdraget, påpeker Fylkesmannen. Fredrik Refvem

Ekte perler kan stoppe den nye hovedveien over Figgjoelva til E39

Først forsvant bompengene. Nå varsles nye konflikter for det som skal bli hovedforbindelsen mellom to riksveger; Fv. 44 ved godsterminalen i Sandnes og E39 ved Bråstein.