• 43 prosent av innkomstane var forseinka på den første dagen i juli. Jarle Aasland

Opp mot halvparten av flya forseinka ved Stavanger lufthavn i juli

Ligg an til å bli rekordmånad på grunn av auke i flytrafikk og kaos i Europa.