• 24 kilometer med sykkelfelt i Stavanger og Sandnes skal males røde. Dette bildet er fra da Møllegata ble malt i oktober 2016. Rune Vandvik

Her blir det røde sykkelfelt

24 kilometer med sykkelfelt i Stavanger og Sandnes skal males røde. - Vi maler sykkelfeltene for å bevisstgjøre både bilister, syklister og gående.