• Ole Tom Guse

Ordføreren laget skøyteis

Ordføreren Ole Tom Guse har på egen hånd fikset skøyteis på Botsheia, høydedraget mellom Forsand og Strand.