• Silje Christine Urdal.

Landbruk kan stanse utvidelse av barnehage

48 nye småbarnsplasser kan gå i vasken dersom landbruksmyndighetene får viljen sin.