• Pål Christensen

Gromgutten Schumann?

En ikkevoldelig gromgutt som ingen på Finnskogen frykter — eller en farlig raner som samfunnet må beskytte seg mot?