Legg bypark- rapporten på hyllen!

Venstrepolitiker Helge Solum Larsen ønsker at parksjefen nå legger iderapporten om Byparken pent til side for å konsentrere seg om å ruste opp Byparken som den unike perlen den er.