God plass til organisasjoner

Frivillighetssentralens nye lokaler i Eidsvollsgate 48 kan hjelpe trangbodde, frivillige lag.