Vil styrka skulehelsetenesta

Til hausten skal helsesøster vera fleire timar på dei vidaregåande skulane i Sandnes. Helsesjefen vil også styrka skulehelsetenesta med fire nye årsverk frå 2002 til 2004.