Promille dømmes ulikt i Rogaland

I Ryfylke herredsrett og i Sandnes herredsrett har dommerne værtraskere til å sende første gangs promillekjørere i fengsel ennkollegene i nordfylket. Dette viser en gjennomgang av allepromilledommer som er avsagt i Rogaland de siste fem årene.