Skal «føde» i tog

Torsdag feires den internasjonale jordmordagen over hele verden.