Universitetet styrer mot 15 millioner i underskudd

Universitetet i Stavanger (UiS) kan gå mot et underskudd i år på om lag 15 millioner kroner.