Dobbel eiendomsskatt i Strand

Strand skrur opp eiendomsskatten på Tau og Jørpeland. De fleste næringseiendommer må betale omtrent dobbel skatt, men noen får en tidobling.