• Arkeologisk museum noterer stigende besøkstall. Jernaldergården er en vesentlig del av forklaringen. Jan Inge Haga

Flere besøker Jernaldergården

Stadig flere — både turister og lokale - ønsker å vite hvordan folk levde på gårdene i jernalderen.