Veskenapperen fengslet to uker

Veskenapperen som er tatt i Stavanger, har samtykket i varetektsfengsling i 14 dager.