Bystyrefest til 175.000 kroner for politikerne

Sandnes-politikerne har til hensikt å feire seg selv, og det skikkelig i en avslutningsfest 18. oktober.