Mange klager på riksvei 44

Kommunen har mottatt en strøm av klager etter at det ble vedtatt å bygge nye riksvei 44 uten miljøtunneler.