Miljøministeren optimist

— Vår miljø er i dårligere forfatning i 2003 enn i 2002, men tilstanden vil være bedre alt neste år.