• Sjølve anlegget vart sendt ned tidlegare. Denne gongen er det servicedelar dei har med i koffertane til Madagaskar. Frå venstre Ole Varhaug, Arve Aarsland, Kjell Tjemsland, Eivind Varhaug, Sven Sturla Håland og Espen Madland. Jarle Aasland

Med mjølkeanlegg til Madagaskar

Ein gjeng på seks varhaugbuar er klar for ein tre veker lang dugnadsjobb. På Madagaskar.