• 2011: Bilfritt på Motorveien. Noen jublet. Mange flere var rasende. Kent Skibstad

Gradvis tilvenning til bilfrie dager

Brussel gjør det. Bogotá gjør det. Jakarta gjør det. Søndag har også Stavanger sin bilfrie miljødag, for fjerde gang. Men bare i deler av sentrum. Noe nytt forsøk på å stenge Motorveien er ikke aktuelt – ennå.