• Kystatlas AS

Fritidsbåt gikk på grunn i tåkehavet