Rosenberg versting på SFT-liste

Sjøbunnen ved tidligere Rosenberg Verft er full av tjære— og giftstoffer.