• Mons Lunde, til venstre, og Knut Wik Opheim søkte sommerjobb hos Bakeriet i Langgata, men fikk avslag fordi de er gutter. Bakeriet har bare hatt jenter ansatt i hvert fall de siste 12 årene. Lars Fisketjøn

Avvist fordi de er gutter

16-åringene Knut Wik Opheim og Mons Lunde ville søke sommerjobb hos Bakeriet i Langgata, men fikk beskjed om at bakeriutsalget kun ansetter jenter. — Helt på trynet, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.