Ulovleg miljøkrav frå Hå

Hå kravde null utslepp av miljøgifter frå avfallshandtering på Småhaugane ved Vigrestad. Det er eit ugyldig krav.