• For 2018 foreslår regjeringen 500 millioner kroner til Rogfast. Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Statens vegvesen / Cowi

Dette får Rogaland

Storhaug, UiS, Rogfast og Ryfast er blant de som får penger i regjeringens forslag til statsbudsjett.