• I andre etasje i dette kontorbygget på Forus har Ståle Kyllingstads selskap IKM Hvac innkvartert utenlandske arbeidere ulovlig. Etter en bekymringsmelding var Arbeidstilsynet og brannvesenet på tilsyn her 13. november. Pål Christensen
    Galleri

Kyllingstad-selskap avslørt – ga polske arbeidere ulovlig husrom

FORUS: I dette næringsbygget har Ståle Kyllingstads selskap IKM Hvac innkvartert arbeidere ulovlig gjennom hele 2018. Lovbruddene ble avdekket av brannvesenet og Arbeidstilsynet i en aksjon 13. november.