Droppar søknad om ny grensejustering i Lysefjorden

Hjelmeland formannskap vedtok tirsdag at dei vil ikkje ta initiativ til grensejustering i Lysefjorden

Publisert:

Foto: Jon Ingemundsen

Saka om grensejustering i Lysefjorden kom til behandling som ein konsekvens av at statsråd Monica Mæland (H) støtta innbyggjarane i Kolabygda i Forsand, og justerte grensa mellom Strand og Forsand.

Derfor har einskilde meint at Hjelmeland burde få resten av nordsida, frå Songesand til Lysebotn.

Om Hjelmeland kommune legg midtlinje-prinsippet til grunn for grenser i Lysefjorden, kan det bidra til å laga eit prinsipp for grensedeling langs andre fjordar, åtvara rådmann Wictor Juul - med tanke på kraftinntektene i Jøsenfjorden.

LES OGSÅ:

Publisert: