• Arnt Olav Klippenberg

– Nå tenner vi faklene for 2 øst

SUS skal bygge stort og nytt sykehus i Stavanger. Flott, sier man i Egersund, men ikke betal regninga med å legge ned et godt lokalt tilbud.